Home


Mirë se vini në faqen tonë

në internet!Këtu mund të gjeni informata të ndryshme

në lidhje me aktivitetet tona në Shoqatën Islame Drita

Pemë Xheneti

Transmeton Xhabiri r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: kush thotë: “Subhanallahi-l-adhim ve bihamdihi, do t’i mbjelljet në palmë në xhenet.” (Tirmidhiu, 5/6, hadith hasen).

SubhanAllahi ve Bihamdihi, subhanAllahi-l-adhim


Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Dy fjalë janë të lehta në gjuhë, të rënda në Mizanë (peshojë) dhe të dashura për Zotin...  (Muslimi, 2694)

Në shoqatën tonë organizohen

mësime të rregullta të leximit dhe memorizimit të Kuranit

Cdo jave ditën e premte falet namazi i xhumasë. Hutbeja mbahet ne shqip dhe suedisht

Cdo të diele mbahen ligjerata me xhematin ne gjuhen suedeze pas namazit te jacisë

Takime me mysafir

Në shoqatën tonë organizojmë takime të herë pas hershme me

mysafir hoxhallarë nga viset tona. Interesimi është gjithmonë i madh

për të marrë pjesë në këto mbledhi të këndshme.